Služby

1. Plánování a zpracování telekomunikačních systémů:
 • Předbĕžný průzkum a analýza funkcí systémů.
 • Zpracování strategie a koncepce vývoje systémů.
 • Zpracování technických specifikací.
 • Pomoc s vytvořením technických úloh a podmínek pro projektování systémů.
 • Navrhování projektů včetnĕ přípravy kompletní rozpočtové dokumentace a potřebných normativních aktů.

2. Integrace a zavedení systémů:
 • Strukturované kabelové systémy a kabelové napájení budov a objektů.
 • Systémy přenosu dat, zvuku a obrazu.
 • Systémy přenosu dat pro úlohy řízení technologického vybavení.
 • Systémy administrativního dispečinkového spojení.
 • Systémy IP telefonie.
 • Systémy multizonového audiopagingu.
 • Systémy časové synchronizace.
 • Automatizované systémy řízení.
 • Systém garantovaného elektrického napájení.

3. Řízení projektu:
 • Vypracování detailního plánu zavedení projektu a cenové nabídky.
 • Využití moderních prostředků simulace a kontroly.
 • Modifikace plánu a žízení procesu zavádĕní.
 • Autorský dozor (v případĕ realizace projektových řešení jinými společnostmi či samostatnĕ Zákazníkem).

4. Poradenství, záruční a pozáruční servis:
 • Poradenství pro technický personál Zákazníka přímo na místĕ.
 • Záruční opravy a výmĕny zařízení.
 • Servis a technická podpora i po skončení záruční doby.
RUS      CZ      ENG
Copyright © 2000 - 2024 SPC TRIGGER